არქივი


ენერგოეფექტური თვითმმართველობის ერთეული - ენერგოეფექტურობის გადაწყვეტილებების საპილოტე განხორციელება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში.
ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური მხარდაჭერა და ქალთა თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფა
ბავშვის და ბავშვიანი ოჯახის საჭიროებებზე მორგებული მუნიციპალური სოციალური პროგრამების შემუშავება დუშეთის მუნიციპალიტეტში
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა „ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ ხელშეწყობა“.
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში
სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა ზუგდიდის მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და სერვისების განვითარებაში
„საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წყაროსთან დახარისხების ქცევითი ექსპერიმენტი“
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ბავშვის საჭიროებებზე მორგებული სოციალური პროგრამირება
ონის მერის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო
HACCP- საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების განსაზღვრა
სენაკის მუნიციპალიტეტში კონკურენტული უპირატესობის მონაწილეობითი შეფასება და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა  -  PACA-ს მეთოდოლოგია
სამოქალაქო ბიუჯეტირება ხაშურის მუნიციპალიტეტში
ქუთაისის მობილური აპლიკაცია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
ქუთაისი ეკო სმარტ ქალაქი