ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური მხარდაჭერა და ქალთა თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფა

ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური მხარდაჭერა და ქალთა თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფა

ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური მხარდაჭერა და ქალთა თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფა
ქედის მუნიციპალიტეტი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური სერვისების განვითარება (2022 წლის კონკურსი) 01-12-2022

ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური მხარდაჭერა და ქალთა თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფა - ინიციატივა გულისხმობს ძალადობის მსხვერპლთა სოციალურ მხარდაჭერას, საზოგადეობის ინფორმირებულობას - ადგილობრივ დონეზე  მეწარმე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკურ გააძლიერებას, გააქტიურებას და მათი დაინტერესების ამაღლებას.

თანდართული დოკუმენტები/მასალები