სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მოქალაქეთა მონაწილეობა, ადგილობრივი საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება (2022 წლის კონკურსი) 30-11-2022

სამოქალაქო ბიუჯეტი პირდაპირი დემოკრატიის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც წარმოადგენს სამოქალაქო მონაწილეობის ყველაზე მაღალ დონეს. პროცესის არსი მდგომაროებს იმაში, რომ მოქალაქეებს შეუძლიათ თვითონ გადაწყვიტონ, თუ რაში დაიხარჯება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გარკვეული თანხები. ისინი თავად განსაზღვრავენ პრობლემებს, პრიორიტეტებს და გამოვლენილი პრობლემების მოსაგვარებლად წარმოადგენენ საკუთარ საპროექტო ინიციატივებს, რომელთა საბოლოო შერჩევაც ხდება მოსახლეობის მიერ და ახორციელებს ადგილობრივი ხელისუფლება.

თანდართული დოკუმენტები/მასალები