არქივი


შშმ პირთა სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები ბოლნისის მუნიციპალიტეტში
მონაწილეობითი ბიუჯეტის მხარდაჭერა  - "შენი იდეა ბათუმს"
პროექტი -„ხანდაზმულებზე მზრუნველი მობილური ჯგუფი“
„მრავალშვილიანი ოჯახების მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის“ პროგრამა
ცაგერის  მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 2018-2022 წლის გეგმა
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება  ახალციხის მუნიციპალიტეტში
თანამონაწილეობითი დაგეგმვა ურბანულ დასახლებაში
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ძალადობის პრევენციის პროგრამა
ქალთა მიმართ ძალადობის გამოვლენის, მიმართვიანობის გაზრდის, მსხვერპლთა დაცვის პროგრამა ლაგოდეხის მუიციპალიტეტში
საკრებულოს გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება სხდომების პირდაპირ ეთერში ტრანსლირებით
სამოქალაქო   ბიუჯეტი   -   მოქალაქეთა   ჩართულობა   მუნიციპალური   ბიუჯეტის   დაგეგმვის პროცესში
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმა