ენერგოეფექტური თვითმმართველობის ერთეული - ენერგოეფექტურობის გადაწყვეტილებების საპილოტე განხორციელება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში.

ენერგოეფექტური თვითმმართველობის ერთეული - ენერგოეფექტურობის გადაწყვეტილებების საპილოტე განხორციელება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში.

ენერგოეფექტური თვითმმართველობის ერთეული - ენერგოეფექტურობის გადაწყვეტილებების საპილოტე განხორციელება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი გარემოს დაცვა, ენერგოეფექტურობის და კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის ხელშეწყობა (2022 წლის კონკურსი) 01-12-2022

ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა პროექტი, რომლის შედეგად ხდება ელექტროენერგიის დაზოგვა, ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებისა და შენობების შიდა პირობების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 20 საბავშვო ბაღის ენერგო აუდიტი, შეიქმნა ენერგოეფექტურობის პროექტი. მაღალმთიან სოფელ ზოტის საბავშვო ბაღსა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის # 1 ბაგა- ბაღში დამონტაჟდა მზის ელექტროსადგურები, ძველი გამათბობლები ჩანაცვლდა ახალი, მაღალეფექტური ღუმელებით, დამონტაჟდა ლედ ნათურები, სახურავს გაუკეთდა თბოიზოლაცია.

 

 

თანდართული დოკუმენტები/მასალები