სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა ზუგდიდის მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და სერვისების განვითარებაში

სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა ზუგდიდის მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და სერვისების განვითარებაში

სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა ზუგდიდის მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და სერვისების განვითარებაში
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მუნიციპალური სოციალური პროგრამების მონაწილეობითი დაგეგმვა, მუნიციპალური სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ეფექტიანობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა (2022 წლის კონკურსი) 30-11-2022

თვითმმართველობისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამშრომლობა და შერეული კომისიები კარგი პრაქტიკაა, როგორც პასუხისმგებლობის გადანაწილების, ასევე მეტი გამჭვირვალობისა და სანდოობის კუთხით. გიზიარებთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის გამოცდილებას -

"სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა ზუგდიდის მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და სერვისების განვითარებაში"

თანდართული დოკუმენტები/მასალები