არქივი


ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის ლოკალიზაცია
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა
სათემო ცენტრები ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მხარდასაჭერად
სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში - შენი პროექტი - შენი ქალაქისთვის“
ახალგაზრდების იდეა ფოთს
თელავის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების თერმომოდერნიზება და  ბიომასის მიწოდების ჯაჭვის შექმნა
კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი
სამოქალაქო ბიუჯეტის  „იყავი თანამმართველი“ განხორციელება მოქალაქეთა თანამონაწილეობის გაზრდისა და თვითორგანიზების გააქტიურებისთვის
1.	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ შექმნა და ფინანსური მხარდაჭერა.
სენაკის ეკონომიკური განვითარება ტურიზმის ხელშეწყობის გზით
მარნეული-მკაცრი საკარანტინე ზონა და პანდემიის მართვის ღონისძიებები
ბოლნისში ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სერვისების ჩატ ბოტის -  სი ბოტის შექმნა და ექსპლუატაცია