არქივი


ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგია: ზუგდიდი ხელოვნების, რეწვისა და გასტრონომიის შემოქმედებითი ქალაქი
აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა
სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
„ ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“
პერსონალური ასისტენტების გადამზადება
ძალადობის შედეგად ფსიქოთერაპიის საჭიროების მქონე ბავშვების  ფსიქოთერაპიის კურსების   დაფინანსება
საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობა ქალაქ ფოთში
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის სისტემის დანერგვა, გარემოს დაცვის მიზნით
2020-2021 წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეობისთვის

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამოცდილება
ქედის მუნიციპალიტეტში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, კვალითის დასახლებაში არსებული რეკრეაციული ზონების რევიტალიზაცია
სამოქალაქო ბიუჯეტირება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
სოფელ საირმეში ბუნებრივ სვეტებიან ძეგლთან ბიზნესის განვითარების მიზნით მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ინოვაციური მიდგომით კომპეტენციებისა და უნარების განვითარების ხელშეწყობა
„შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი - ბრიკეტით“